Encontre en la Conselleria de vivenda amb el president de la Generalitat Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, manté juntament, amb la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, una reunió amb el vicepresident del Col·legi d'Administradors de Finques, José Antonio Cambralla i diferents associacions sobre el pla d'adquisició d'habitatges per a la seua incorporació al parc públic.

 

La Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana obliga a disposar de mecanismes per a fer efectives les mesures adreçades a garantir el dret a un habitatge digne i assequible entre les quals es troba l’increment i millora del parc públic d’habitatge.

Mesures necessàries per a aconseguir progressivament i per tots els mitjans apropiats, la plena efectivitat del dret a l’habitatge.

El Pla Plurianual de Rehabilitació i Ampliació del Parc Públic d’Habitatge 2018-2020 preveu entre altres línies d’actuació, l’ampliació del Parc Públic d’Habitatge mitjançant la compra d’habitatges de tipologia plurifamiliar en el territori de la Comunitat Valenciana.

Els pressupostos de la Generalitat inclouen una dotació plurianualitzada per a l’adquisició d’habitatges per part de la Generalitat amb la finalitat d’incrementar el seu parc públic i disposar d’habitatges en règim de lloguer assequible.

Es convoca el concurs per a l’adquisició d’habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat de conformitat amb el plec de condicions aprovat.